Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Една година от триумфа ни във Виена и София, 21 ноември 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Втора репетиция на живо на класа по музикален театър, 7 ноември 2020 г.
Снимки от Фейсбук
Видео

Ден на народните будители, 1 ноември 2020

Хелоуийнски спомени от миналата година
Снимки от Фейсбук

Репетиция на живо на големия клас по музикален театър, 24 октомври 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news