Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Пета и шеста учебна седмица онлайн, 11 и 18 октомври 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Децата рисуват, 4 октомври 2020 г.
Снимки от Фейсбук

Втора и трета учебна седмица в «Гергана», 20 и 27 септември 2020 г.
Занятия онлайн в пълен размер
по български език и литература, история и география, хор, музикален театър, рисуване и йога
Снимки от Фейсбук

Откриване на 17-та учебна година, 13 септември 2020 г., «Гергана» онлайн

Среща на класовете и раздаване на учебници, 12 септември 2020 г., Сентрал парк

Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news