Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Откриване на 17-та учебна година, 13 септември 2020 г., «Гергана» онлайн

Среща на класовете и раздаване на учебници, 12 септември 2020 г., Сентрал парк

Снимки от Фейсбук

Записване за 2020-2021 учебна година
Плакат - сваляне
Формуляр за записване

Лятно българско училище «Гергана» онлайн, 16 юни - 16 юли 2020 г.
Снимки от Фейсбук, 28 юни 2020 г.

Първо годишно училищно тържество онлайн, 14 юни 2020 г.
Снимки от Фейсбук
Видео (Video Аrchivе: scroll down to newest)

Join our mailing list for the latest news