Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Осми час на таланта, 16 януари 2022 г.
Снимки от Фейсбук
Кратък видеорепортаж

«Гергана» помага на децата от ателие «Прегърни ме», 6 януари 2022 г. 
Снимки от Фейсбук

Коледен концерт и коЛедена пързалка, 19 декември 2021 г.
Снимки от Фейсбук
Снимки от Фейсбук
Видеозапис на Зуум от аудиториума

Предколедни мигове, 12 декември 2012 г.
Снимки от Фейсбук

Две години от триумфа ни в София и Виена, 28 ноември 2021 г.
Снимки от Фейсбук
Снимки от Фейсбук
Видеозапис на представлението в София

Join our mailing list for the latest news