Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Сладък парижки спомен, 27 ноември 2023 г. 
Пост във Фейсбук

Ден на народните будители, 1 ноември 2023 г.
Учителите-будители на училище «Гергана» - снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news