Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Четвърта учебна седмица, 3 октомври 2021 г.
Снимки от Фейсбук

Трета учебна седмица, 26 септември 2021 г.
Снимки от Фейсбук

Втора учебна седмица, 19 септември 2021 г.
Снимки от Фейсбук

Откриване на 18-тата учебна година, 12 септември 2021 г.
Снимки от Фейсбук

Официално награждаване на лауреатите на конкурса по пеене "Любка Рондова",
София, 29 юли 2021 г. 

Снимки от Фейсбук

Лятно българско училище «Гергана» онлайн, 15 юни - 24 юли 2021 г.

Join our mailing list for the latest news