Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано по ПМС 334 (2011 г.)
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Ден на таланта, 13 януари 2019 г.

Коледни вълшебства и детски усмивки, 16 декември 2018 г.

«Гергана» рисува, танцува и играе театър, 4 ноември 2018 г.
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news

Copyright © 2019 Bulgarian Children's Chorus and School Gergana®, Inc. All rights reserved.