Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Девети всеучилищен празник-концерт по случай 24 май - 
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, 21 май 2023 г. 
Снимки от Фейсбук

Представление на театралното студио за родители и учители, 2 май 2023 г.
Снимки от Фейсбук
Пост във Фейсбук от Генерално консулство Ню Йорк
Видеозапис от Ива Събчева

Join our mailing list for the latest news