Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано по ПМС 334 (2011 г.)
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

В очакване на 15-годишнината на «Гергана»
Снимки от Фейсбук

Малки и пораснали лазарки в «Гергана», 20 април 2019 г.
Снимки от Фейсбук

«Как без музика?» - десето представление, нова продукция, 14 април 2019 г.
Снимки от Фейсбук

Празник на буквите, 7 април 2019 г.
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news

Copyright © 2019 Bulgarian Children's Chorus and School Gergana®, Inc. All rights reserved.