Bulgarian School Gergana  New York
Българско училище
«Гергана» Ню Йорк

Лицензирано ПМС 334/2011 г. и ПМС 90/2018 г.
Classes/Занятия: Sunday/Неделя
220 Е 76 St, New York, NY 10021

Mailing address/Пощенски адрес:
1546 Madison Ave Suite 1C, New York, NY 10029

(646) 643-2411 * gerganachorusny@gmail.com

Втори всеучилищен празник-концерт онлайн
за Деня на българската просвета и култура и славянската писменост (7-и пореден)
23 май 2021 г.

Априлско настроение, Цветница и Великден в «Гергана»,
4, 11, 18 и 25 април и 2 май 2021 г.
Снимки от Фейсбук 

Пролет в «Гергана», 14 и 21 март 2021 г.
Снимки от Фейсбук

Пролетен концерт за баба Марта, Деня на Освобождението и деня на мама, 7 март 2021 г.
Снимки от Фейсбук

Join our mailing list for the latest news